Tuesday, December 15, 2009

SULATUS al SALATIN KARYA TUN SRI LANANG,

Catatan : Tun Sri Lanang merupakan leluhur kepada keturunan Raja Ahmad al Linggi dari keturunan Melayu Melaka.

Karya agung seperti Sulatus al-Salatin ini dianggap “terkeluar” daripada kajian teks sejarah untuk diajar di sekolah. Apatah lagi karya hikayat seperti Hikayat Hang Tuah yang dianggap epik semata-mata.

Namun persoalannya, benarkah koleksi karya agung Melayu yang menceritakan asal usul bangsa Melayu ini hanya layak dikategorikan sebagai teks sastera tradisional?
Jika benar dakwaan ini, mengapakah Raffles sanggup mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Sulatus al-Salatin ketika kapalnya dibakar pada 1826 bersama-sama ratusan naskhah Melayu? Adakah Raffles bertindak demikian kerana beliau terlalu taasub untuk meneliti dan mengkaji ‘keindahan’ laras bahasa sastera yang digunakan dalam karya agung itu?

Mengapakah hingga sekarang negara ini masih gagal mendapatkan semula versi Sulatus al-Salatin Naskhah Raffles Malay 18 yang tersimpan di Royal Asiatic Society, London atau Sulatus al-Saltin Cod. Or. 1704 yang tersimpan di Universiti Leiden, Belanda?
Mengapakah sebuah karya lama yang di negara asalnya hanya bertaraf sebuah teks sastera tradisional, begitu dilindungi dan dikawal ketat oleh bangsa lain yang berjaya mencurinya?

Lebih aneh lagi, mengapakah pakar sejarah dan arkeologi Eropah menemui pelbagai artifak dan monumen berharga milik bangsa Melayu hasil petunjuk yang tercatat dalam Sulatus al-Salatin Naskhah Raffles Malay 18?


Artikel lanjut dapatkan Dewan Masyarakat Edisi November 2009 sekarang !

No comments: