Wednesday, April 7, 2010

TUN HABIB PADANG SAUJANA : BUKAN AHLULBAIT?

Sebenarnya, jika menurut salasilah dari sebelah adik beradik Tun Habib Padang Saujana iaitu yang masih sehingga ke hari ini memakai gelaran Syed di Muar iaitu dari Syed Jaafar Dato' Pasir Raja, mereka adalah berketurunan ahlulbait RSAW dari cabang Al Aidrus. Cumanya salasilah yang terdapat pada keluarga ini mendapat pertikaian dari golongan ahlulbait yang lain kerana terdapat KELOMPANGAN dan PERTIKAIAN fakta di dalam salasilah mereka.

Apapun, saya kira dan jika ditelek dengan akal budi, maka tidaklah SASAU untuk mereka mengaku berketurunan ahlulbait hanya semata-mata inginkan kemahsyuran. Tentu ada bukti KUKUH yang diluar dari FAKTA yang diterimapakai oleh sesetengah golongan ahlulbait yang lain untuk menentukan keturunan ini adalah ahlulbait RSAW. Apapun, saya hormati golongan ahlulbait di Malaysia dan Indonesia yang membuat pertikaian tersebut dan saya kira pihak keturunan Tun Habib Padang Saujana, berlapang dada dengan pertikaian tersebut.

Sila klik pada rajah tersebut untuk besarkan paparan SALASILAH TUN HABIB dan RAJA AHMAD di bawah ini :Adalah hal ini turut bersangkutan dengan keturunan Raja Ahmad al Linggi. Suatu ketika dahulu saya meletakkan nama Raja Ahmad sebagai Raja Ahmad Al Aidarus, namun ditegur oleh seorang kawan dari keturunan ahlulbait. Dia berkata berhati-hatilah memakai gelaran tersebut, jika salasilah yang didapati tidak cukup FAKTA untuk mereka mengiktiraf. Saya hormati nasihatnya itu.

Cuma kerana hal ini tidak ada KATA PUTUS, maka saya cuma ingin mengingatkan keturunan Raja Ahmad supaya berhati-hatilah, jika pada hakikatnya memang keturunan keluarga ini merupakan keturunan ahlulbait maka ada beberapa hal yang perlu dipatuhi. Contohnya, diharamkan untuk menerima sedekah. Walaupun begitu, saya berpendapat, jika sekalipun kita tidak mengetahui hal ini, namun tetap terjaga sebenarnya ahlulbait dari menerima sedekah walaupun kadang-kadang diri sendiri tidak mengetahui akan salasilah keturunannya. InsyaAllah.

Antara PERINGATAN untuk ahlulbait RSAW :

Nash akan hak-hak yang harus diperolehi ahlul-bait

Ahlul-bait mempunyai beberapa hak yang harus dipelihara dengan baik oleh umat Islam. Antaranya, hak ke atas harta ghanimah, hak diselawati, hak untuk dicintai, diutama dan dijaga hubungan silaturrahim dengan mereka.

Memperolehi harta ghanimah

Allah SWT telah menentukan hak untuk mereka sebanyak seperlima dari harta ghanimah (harta rampasan perang).

Firman Allah SWT : "Ketahuilah, sesungguhnya, apa sahaja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil"(Al-Anfal:41)

Tiada perbezaan pendapat mengenai harta ghanimah pada Aal Muhammad SAW, iaitu ahlul-bait baginda, Ummuhatul Mukminin, serta kerabat baginda dari Bani Hasyim.
Nash memperolehi hak selawat dari umat Islam

Ahlul-bait juga memperolehi hak ucapan selawat dari umat Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang ertinya seperti berikut:"Ya Allah, limpahkan selawat untuk Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan selawat untuk Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.Dan berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."
(Kedudukan selawat ini ialah di belakang rukun tahiyyat akhir setiap solat).

Pernyataan Rasulullah SAW dalam sepotong Hadeeth dari Imam Malik yang berasal dari Nu'aim Al-Mujmar, berbentuk seperti berikut: "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada para isteri dan anak-cucu keturunan beliau."

Ibnu Abdil-Barr menunjuk kepada sebuah Hadeeth Ibnu Humaid As-Saidi yang antara lain dengan erti seperti berikut: " Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada isteri-isterinya, dan kepada anak-cucu keturunannya."

Sebuah Hadeeth lain pula menyebut:" Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan Aal (Ahli-bait) Muhammad." Maksud Hadeeth yang kedua ini menyimpulkan makna Hadeeth yang sebelumnya. Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan suatu Hadeeth lain yang menyentuh peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat baginda : "Janganlah kalian berselawat untukku dengan Selawat Batra." Para sahabat bertanya "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Selawat Batra?". Baginda menjawab :"Kalian mengucapkan: Ya Allah, limpahkan selawat kepada Muhammad, lalu kalian berhenti di situ! Ucapkanlah : Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada Aal Muhammad."

Kesimpulannya, para Aal dan ahlul-bait Rasulullah SAW memperolehi hak untuk diselawati sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam dalam solat fardhu yang dikerjakan oleh umat Islam dimana sahaja mereka berada.

Nash mengenai pengharaman mengambil zakat oleh ahlul-bait


Ahlul-bait Rasulullah SAW juga diharamkan menerima sedeqah (termasuk zakat) yang disebut sebagai kotoran harta manusia.

Dari Abdul Muthalib ibnu Rab'ah ibnul Khariif, katanya Rasulullah SAW telah bersabda : " Sesungguhnya sedeqah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad mahupun bagi keluarga Muhammad ." (HR Muslim)

Tentang Hadeeth riwayat Muslim ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan: "Kotoran manusia artinya ; zakat membersihkan harta dan jiwa mereka . `Allah Ta'aala berfirman : "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkaan dan mensucikan mereka." (At-Taubah :103)

Zakat adalah pencuci kotoran. Ahlul-bait diharamkan menerima zakat bagi membersihkan mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, ahlul-bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya." (Al-Ahzab :33)

Alasan inilah yang menyebabkan ahlul-bait Rasulullah SAW tidak mengambil sedekah (zakat) semasa baginda masih hidup mahupun sesudah wafatnya.
Nash kecintaan Rasulullah SAW pada ahlul-bait baginda dan pesanan agar umat Islam mencintai mereka

`Ali RA menemui Rasulullah SAW yang telah menghampar selembar selimut, lalu baginda duduk atasnya bersama `Ali, Fatimah, Hassan dan Hussein. Kemudian baginda bersabda : "Ya Allah, ridhoilah mereka sebagaimana aku ridho kepada mereka."

Hadeeth riwayat At-Tarmizi bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Yang paling aku cintai di antara ahlul-baitku adalah Al-Hassan dan Al-Hussein."

Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah Hadeeth Rasulullah SAW mengenai Al-Hassan yang menyebut: "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, dan cintailah siapa yang mencintainya."

At-Thabarani dan lain-lain mengketengahkan sebuah Hadeeth yang bermaksud; "Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri; sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahli-baitku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri ."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tarmizi dari `Ali RA bahawa Rasulullah SAW bersabda :"Barangsiapa mencintai kedua orang ini, yakni Hassan,Hussein dan ayah serta ibunya, maka ia bersama aku dalam darjatku di Hari Kiamat."

Ibnu `Abbas RA berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Cintailah Allah atas kenikmatan yang diberikanNya kepadamu sekelian dan cintailah aku dengan mencintai Allah dan cintailah ahlul-baitku kerana mencintaiku

" Ad- Dailami meriwayatkan sebuah Hadeeth dari `Ali RA yang menyebut sabda Rasulullah SAW: "Di antara kalian yang paling mantap berjalan di atas sirath ialah yang paling besar kecintaannya kepada ahlul-baitku dan para sahabatku."

Dalil Hadeeth-Hadeeth di atas amat jelas dan nyata akan suruhan- suruhan dan pesananpesanan Rasulullah SAW agar umat Islam mencintai para ahlul-baitnya demi cinta dan ketaatan mereka pada baginda Rasulullah SAW sendiri.

Nash mengenai keutamaan ahlul-bait

Diriwayatkan oleh At-Thabarani, bahawa Jabir RA mendengar `Umar ibnu Khattab RA berkata kepada orang ramai ketika mengahwini Ummu Kalthum binti `Ali bin Abu Thalib : "Tidakkah kalian mengucapkan selamat untukku? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ` Semua sabab (kerabat) dan nasab (salasilah keturunan) akan terputus pada hari kiamat kelak kecuali kerabat dan nasabku'. "

Hadeeth ini bermaksud bahawa dalam keadaan kekelamkabutan dan huru- hara yang berlaku pada Hari Kiamat kelak, yakni sebelum berlakunya proses penghisaban, semua manusia akan menjadi `nafsu-nafsi', iaitu hanya tertumpu semata-mata memikirkan nasib dan keselamatan dirinya sahaja, tidak akan ada orang yang dapat memberi pertolongan kepada orang lain, baik keturunannya mahupun kerabatnya, kecuali Rasulullah SAW sendiri yang diberikan keistimewaan untuk menghulurkan pertolongan kepada nasab dan kerabat baginda yang beriman dengan Allah dan RasulNya, selain kepada umat baginda yang lainnya.

Sebuah Hadeeth Thaqalain riwayat Zaid bin Al-Arqam RA menyebut : "Kutinggalkan di tengah kalian dua bekal. (Yang pertama): Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang. Hendaklah kalian ambil dan berpegang teguh padanya.dan (kedua) :Ahli Baitku. Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku! Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku!"

Dengan menyebut pesanan mengenai Ahli-Bait Nabi sebanyak dua kali, adalah sebagai suatu bentuk tekanan dan penegasan pada umat supaya perihatin terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban keturunan Rasulullah SAW.

Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam Hadeeth lain: "Apabila bintang-bintang lenyap, lenyaplah penghuni langit; dan apabila ahli-baitku lenyap, lenyap pula penghuni bumi."

Sebuah Hadeeth riwayat Al Hakim dan disahihkan oleh Bukhari & Muslim menyebut : "Bintang-bintang merupakan (sarana) keselamatan bagi penghuni bumi (yang sedang belayar) dari bahaya tenggelam/karam sedangkaan ahlul-baitku sarana keselamatan bagi umatku dari perselisihan (dalam agama). Bila ada satu kabilah Arab yang membelakangi ahlul-baitku, mereka akan berselisih kemudian menjadi kelompok Iblis."

Sebuah lagi Hadeeth Rasulullah SAW dari Abu Dzar menyatakan :" Ahlul- baitku di tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia selamat dan siapa yang ketinggalan ia binasa." (HR Ahmad, Al-Hakim, ibnu Jarir dan At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir)

Abu Dzar Al- Ghiffari RA menuturkan bahawa ia mendengar sabdaan Rasulullah SAW :""Jadikanlah ahlul-baitku bagi kalian sebagai kepala bagi jasad dan sebagai dua belah mata bagi kepala."

Tegasnya, keutamaan ahlul-bait Rasulullah SAW diperakukan dalam hukum syarak mengikut nash hadeeth-hadeeth mutawatir yang tidak harus menimbulkan sebarang kekeliruan ataupun perselisihan. Keutamaan ini diperkukuhkan oleh khabar yang sahih bahawa keturunan baginda, Al-Mahdi akan menjadi khalifah akhir zaman kepada umat Islam.

Hadeeth riwayat Imam At-Tarmidzi, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : "Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku."

Dari Tufail dari `Ali RA Nabi SAW bersabda : " Jika dunia ini hanya tinggal sehari sahaja nescaya Allah akan bangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman."

Nash yang menyuruh umat Islam menghormati serta membantu ahlul-bait

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menegaskan:"Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluargaku setelah aku tiada" Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah Hadeeth :"

Empat golongan yang akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat: Orang yang menghormati keturunanku, orang yang memenuhi keperluan mereka, orang yang berusaha membantu urusan mereka pada saat diperlukan, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidahnya."

At-Thabarani pula mengketengahkan Hadeeth dari Abdullah ibnu `Umar RA yang mengatakan: "Allah SWT menetapkan tiga `hurumat' (hal-hal yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar). Barangsiapa menjaga baik-baik tiga `hurumat' itu, Allah akan menjaga urusan agamanya dan keduniaannya. Dan barangsiapa tidak mengendahkannya, Allah tidak akan mengendahkan sesuatu baginya.

Para sahabat bertanya: Apa tiga hurumat itu ya Rasulullah?
Baginda menjawab: Hurumatul Islam, hurumatku dan hurumat kerabatku."

Nash yang menyuruh umat Islam menjaga hubungan ahlul-bait dan mengelakkan membenci mereka.

Dari Abu Said Al-Khudri RA, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW :"Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaanNya, sesungguhnya seseorang tidak membenci kami, ahlulbait melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka." (HR Al-Hakim) Ketika puteri Abu Jahal meninggalkan orang tuanya untuk berangkat hijrah ke Madinah, berkata beberapa orang Muslimin kepadanya : "Hijrahmu ke Madinah tiada gunanya, kerana orang tuamu pasti akan menjadi umpan neraka". Ketika anak perempuan itu melaporkan cemuhan orang terhadap dirinya itu kepada Rasulullah SAW, baginda dengan nada gusar bersabda : " Kenapa sampai ada orang yang mahu mengganggu diriku dengan mencerca nasab dan keturunan kerabatku? Sungguhlah, siapa yang mengganggu kerabat dan nasabku bererti ia menggangguku, dan siapa yang menggangguku ia mengganggu Allah."

At-Thabarani juga meriwayatkan Hadeeth dari Jabir ibnu Abdullah RA yang menceritakan beliau sendiri dengar dari Rasulullah SAW dalam suatu khutbah antara lain menyebut: " Hai manusia, barangsiapa membenci kami, ahlul-bait, pada Hari Kiamat Allah akan menggiringnya sebagai orang Yahudi."

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam sebuah Hadeeth Marfu', bahawasanya Rasulullah SWT telah menegaskan: "Siapa yang membenci ahlul-bait ia adalah seorang munafik."

Umat Islam harus mengambil pengajaran dari pesanan-pesanan baginda Rasulullah SAW dalam menjaga adab dan perhubungan dengan para ahlul- baitnya, serta memelihara diri dari bersikap negatif dan mengkhianati mereka. Dalam lain perkataan, hubungan dengan cucu cicit Rasulullah SAW perlu dipelihara dan diberi perhatian khusus kerana itu merupakan sebahagian dari ajaran agama Islam.

3 comments:

tengku said...

salam terakhir kepada semua

tengku said...

salam kepada saudaraku pemilik blog raja linggi. terima kasih kasih atas usaha saudara yang murni mempertahankan daulat tun habib abdul majid sebagai ahlul bait, sungguhpun terpaksa menempuh pelbagai dugaan dan hentaman dari ahlul bait yang memakai gelaran syed di pangkal nama hadapan yang amat gah dan bangga dengan gelaran mereka. saya salah seorang zuriat tun habib dari jalur kesultanan terengganu ( tok sayyid asal ) ingin menerangkan dan memberitahu kalian semua, bukan golongan asyraf atau syed yang mengiktirafkan seseorang itu ahlul bait ataupun tidak, tetapi allah yang maha mengetahui akan sesetiap sesuatu. saya disini menegaskan sesiapa yang menyatakan tun habib itu bukannya berdarah sayyid, maka kalian carilah bekalan secukupnya untuk menjawab pertayaan allah s.w.t di mashsyar nanti. kami sejak dari turun temurun lagi diberitahu oleh nenek moyang kami bahawa seluruh kerabat sultan-sultan terengganu adalah golongan tok sayyid asal di negeri ini yang pada ketika itu golongan sayyid tidak ada lagi yang menjejaki tanah di bumi terengganu melainkan golongan nenek moyang kami yang datang membawa sinar islam baik dari jalur tun habib abdul majid ataupun tokku pulau manis ( syarif abdullah al baghdadi ). Hujahan di atas berfakta, seluruh nenek moyang kami telah pergi tetapi warisan ilmu mereka tetap kekal abadi bersama kami diperturunkan dari generasi ke genarasi sehingga kini. kepada golongan syed2 yang berada diluar sana, jangan membuat pernilaian di bahagian kulit, lihat dalam2, gunakanlah makrifat yang didakwa berada bersamamu itu, renunglah tun habib sedalam2 dalamnya. dia bukan sahaja bendahara tetapi dialah ulamak awal. kepada anak cucu tun habib di luar sana, baik dari sultan atau orang kebanyakkan bangkitlah sekarang, dilapkanlah permata yang telah lama tidak bersinar, pakai pakaian nenek moyangmu yang asal iaitu ratib al hadad, ratib al atthos, ratib, al aidrus, wirid as sakran, doa nurun nubuwwah, amalan bismilla, yassin fadhilat, yassin 41, amalan ilmu gundik ali, doa saidina alkahsyaf supaya darah-darah zikir yang telah dikalimatkan ribuan tahun dulu kembali aktif setelah dicas dengan amalan di atas. bangunlah diwaktu malam mencari sinar dari khalid yang sebenar. tunduklah dirimu setelah menguasi perkara di atas, kerana zat yang esa tidak memandang darahmu tetapi hanyalah ketakwaanmu diperhatikan, bersyakurlah kalian di atas anugerah darah nubuwwah yang diwakili. kesian darah itu yang telah lama tidak dicas. cas lah ia dengan amalan di atas, rasailah kenikmatan yang tidak digambar oleh akal fikiran, akan menjelma kebenaran diakhirnya nanti. inilah jalanan golongan salaf dan baalawi yang terdahulu yang dibawa ke negeri terengganu sejak berkurun lamanya. aku memohon maaf dia ats segala pernyataan di atas sekiranya ada golongan kedulur di sana tersinggung perasaan di atas pendedahanku ini. yang benar tetap benar dan akan menjelma juga. semoga dengan ini aku tidak dipersalahkan lagi di mahsyar nanti kerana tidak memberitahu kalian semua. semoga dengan ini allah mengampuni kita semua dan menyatukan kita dalam menegak daulat islamiah. akhir kalam. wassalam. dariku tengku mohamad sukri bin tengku jusoh bin tengku ahmad/engku ahmad bin engku ali bin engku sayyid embong al aidrus terengganu.

Anonymous said...

Versi kedua keturunan Tun Habib Abdul Majid :

Tun Habib Abdul Majid (Bendahara Seri Maharaja) bin Sayyid Ali (Temenggung Seri Maharaja Johor) bin Sayyid Berakat Zainal Abidin bin Sayyid Abdullah bin Maulana Fadillah Khan Al Pasi bin Maulana Ibrahim Patakan Ismail bin Sayyid Abdul Ghaffar bin Maulana Barakat Nurul Alam bin Maulana Husain Jumadil Kubro bin Syeikh Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid ’Abdullah Azmatkhan bin Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir bin Sayyid ‘Alwi ‘Ammil Faqih bin Syeikh Muhammad Shohib Mirbath
dan seterusnya.....

Rujuk : http://kanzunqalam.wordpress.com/2012/12/14/yusril-ihza-mahendra-kesultanan-johor-dan-dinasti-makhdum-perlak/