Thursday, June 26, 2008

KESIMPULAN

Penulis membandingkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku sebelum dan selepas Dato’ Ahmad @ Dato’ Linggi membuka Kampong Relong iaitu pada 1795 dengan peristiwa yang berlaku semasa pemerintahan Kesultanan Johor-Riau dan Bendahara Paduka Raja di Pahang.

Terdapat kesinambungan dari aspek tarikh dan tahun peristiwa tersebut berlaku dengan kehadiran Dato’ Linggi di Kampung Relong dan juga dari pengkisahan cerita-cerita lisan yang diperturunkan oleh generasi-genarasi terdahulu.

Terdapat persamaan nama ‘Ahmad’ diantara Dato’ Ahmad (yang lebih dikenali sebagai Dato’ Linggi) dengan Paduka Sri Sultan Ahmad I Ri’ayat Shah.

Perkataan ‘makamnya’ bawah kundang seperti yang tercatit didalam Salasilah Dato’ Linggi juga membawa maksud baginda adalah dari keturunan raja iaitu Kesultanan Johor-Riau sebagaimana cerita-cerita lisan generasi terdahulu. Penulis juga telah membuat beberapa hipotisis dengan alasan-alasan yang bersandarkan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa tersebut.

Hasil daripada hipotisis tersebut penulis membuat kesimpulan bahawa :

Dato’ Ahmad yang dikenali Dato’ Linggi ADALAH Paduka Sri Sultan Ahmad I Ri’ayat Shah ibni al marhum Paduka Sri Sultan ‘Abdul Jalil V Mu’adzam Shah, Sultan Negeri Johor-Riau dan jajahan takluknya yang ditabalkan dalam tahun 1761.


[Hanya Allah yang Maha Mengetahui]

No comments: