Thursday, June 26, 2008

Perjanjian British - Belanda (Tahun 1824)

British dan Belanda telah menandatangi ‘Anglo-Dutch Treaty’ di London pada tahun 1824 dimana persetujuan telah dibuat bagi menentukan garis sempadan masing-masing. Dengan perjanjian tersebut British telah menyerahkan Betawi kepada Belanda manakala Belanda menyerahkan Melaka kepada British.

Penentuan garis sempadan ini secara langsungnya telah memecahkan empayar kesultanan Johor-Riau kepada dua wilayah iaitu Johor dan Singapura dibawah jajahan British manakala Riau dan Lingga dibawah jajahan Belanda.

1 comment:

Ilzaf said...

Pembetulan: Sebenarnya bukan Betawi yang ditukarkan dengan Melaka. Tapi Bengkulu.