Thursday, June 26, 2008

SULTAN JOHOR RIAU (12)

Sultan Sulaiman II Badr ul-‘Alam Shah ibni al-marhum Paduka Sri Sultan ‘Abdu’l Rahman I Mu’azzam Shah

Tahun (1857 – 1883)

Paduka Sri Sultan Sulaiman II Badr ul-‘Alam Shah ibni al-marhum Paduka Sri Sultan ‘Abdu’l Rahman I Mu’azzam Shah iaitu bapa saudara kepada Paduka Sri Sultan Mahmud IV Muzaffar Shah dengan persetujuan Belanda (NEI) telah dilantik sebagai Sultan dan Yang di-Pertuan Besar Riau-Lingga dan jajahan takluknya pada 11 Oktober 1857 di Daik iaitu selepas Paduka Sri Sultan Mahmud IV Muzaffar Shah dibuang negeri oleh pihak Belanda (NEI).

Baginda telah mangkat di Daik pada 17 September 1883 dan dimakamkan di Bukit Chengah (Chengkeh), Lingga

No comments: