Thursday, June 26, 2008

PENGENALAN

Dato’ Linggi merupakan orang yang telah membuka perkampungan di Kampong Relong sekitar tahun 1795. Sehingga ke hari ini tidak banyak yang diketahui mengenai Dato’ Linggi dan asal usulnya. Penulis telah membuat penyelidikan berpandukan kepada ‘Salasilah Dato’ Linggi’ dan juga membuat rujukan kepada buku-buku sejarah, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Sejarah Kesultanan Johor-Riau.


Menjejak Asal Usul Dato’ Linggi ini diterbitkan bagi membolehkan waris and keturunan baginda mengetahui sejarah asal usul dan kehidupan baginda, yang mana asalnya seorang Sultan Kerajaan Johor-Riau kemudiannya menjadi rakyat biasa. Begitulah sebahagian daripada cerita-cerita lisan yang diperturunkan oleh generasi terdahulu kepada generasi sekarang dengan harapan ianya tidak hilang dan dilupakan. Boleh dikatakan keseluruhan penduduk Kampung Relong dan sekitarnya adalah dari keturunan baginda.


Menjejak Asal Usul Dato’ Linggi juga memuatkan salasilah dan sejarah pemerintahan Kesultanan Johor-Riau dan peristiwa-peristiwa yang berlaku diantara tahun 1740an hingga awal 1800an yang mempunyai hubung-kait dengan Dato’ Linggi.

Penulis juga berharap penerbitan Menjejak Asal Usul Dato’ Linggi ini menjadi titik tolak kepada penyelidikan seterusnya untuk membongkar rahsia dan sejarah hidup Dato’ Linggi dan asal-usulnya.

No comments: